آخرین خبر/ واکنش حمید حامی به ماجرای کنسرت شیراز
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید