آخرین خبر/ روز خوش عزیزان . ترانه قشقایی ساز و ساغلین
آهنگ ساز: رسول عظیمی
شاعر: فرهاد هاشمی
خواننده: حمید طاهری
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

کل ايرانو مثل کف دستت بلد باش
بلد آگهی