آخرین خبر/ اجرای زیبای خواننده ترکمن در تلویزیون
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید