آخرین خبر/ موزیک ویدئوی تلویزیونی با مضمون صلح جهانی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید