آخرین خبر/ تبریک دست جمعی خواننده های موسسه آوازی نو را در این ویدئو ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید