آخرین خبر/ ترانه لری در وصف بهار یاران وهارن
آهنگ ساز: رضا پرویززاده
شاعر: علی دولتشاه
خواننده: علی آقایی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید