آخرین خبر/ ترانه کردی بو مضمون فصل بهار

به هار ( بهار )
آهنگ ساز: شهباز شاهین پور
شاعر: سعدالدین خسروی
خواننده: هژیر کوکه ایما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید