آخرین خبر/ تصنیف پیام نسیم از آلبومی به همین نام با صدای خسرو آواز ایران
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید