آخرین خبر/ بهار گلدی ترانه محلی آذری با موضوع بهار
آهنگ ساز: علی سلیمی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید