آخرین خبر/ جا دارد در بین یاد کردن از گروه آرین و مصاحبه اعضای این گروه، یادی بکنیم از یکی از بهترین ترک های ساخته این گروه که در زمان خودش حسابی ترکانده بود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید