آخرین خبر/ غم و دلت نی نازار
آهنگ ساز: محمود جعفری امید
شاعر: حجت گودرزی
خواننده: آیت الله گودرزی
شیوه اجرا: ارکستر


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید