آخرین خبر/ ترانه گیلکی با مضمون مادر

دیلواپس
آهنگ ساز: علی اکبرپور
شاعر: عبدالرضا رضایی نیا
خواننده: شاهرخ شیردوستما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید