آخرین خبر/ روز خوش عزیزان ، یک کار زیبا با صدای علیرضا افتخاری بشنویم.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید