آخرین خبر/ اجرای ساز و آواز کرمانجی
نوازنده ی دوتار: سهراب محمدی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید