آخرین خبر/ ترانه کردی در وصف بهار

میناسان
آهنگ ساز: مازیار فرخ سرشتی
شاعر: حبیب الله بخشوده
خواننده: محمدجواد شوهانیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید