آخرین خبر/ اجرای متفاوت قطعه «مشکی رنگ عشقه» در کنسرت رضا صادقی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید