آخرین خبر/ امید حاجیلی نوشت:

کیا با این آهنگ خاطره دارن ؟؟؟😍🔥❤️✌🏻.
.
آخر هفته تون سرشار از انرژی مثبت 🙏🏻✨😍

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید