آخرین خبر/ قطعه «تولدت مبارک» چطور درست شد؟

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید