آخرین خبر/ سینا سرلک نوشت:
وقتى توى کنسرتها با من همصدا و همراه میشین ، خستگىِ تمامِ سالهایى که گذشت رو در این لحظه ها فراموش میکنم
دوستِتون دارم

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید