آخرین خبر/ شعر : افشین یداللهی / آهنگسازی : فردین خلعتبری

شهر از هجوم خاطره هایت به من پر است
بعد از تو شهر از من دیوانه دلخور است♪
تو بودی و کنار خودم پرسه میزدم ♪♪♫♫♪♪♯
تو بودی و تمام غزل ها ترانه ها
من بودم تمام ستم ها بهانه ها♪
من بودم و مجال شگفتی برای عشق
تو بودی و تحمل سخت بهای عشق♪
قلبم بخاطر تو مرا طرد کرده است میسوزد از کسی که تو را سرد کرده است♪
از عشق رد شدی که من از ترس رد شوم دیگر نمیتوانم از این درس رد شوم♪
♪♪♫♫♪♪♯ این بار آخر است برای خودم نه تو من پشت خط فاجعه عاشق شدم نه تو ♪♪♫♫♪♪♯
گرداب را درون خودت غرق میکنی تو با تمام حادثه ها فرق میکنی♪

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید