آخرین خبر/ حمید عسگری با انتشار این ویدئو نوشت:
دوباره روی صحنه، همصدا باهم، عشق را فریاد میکنیم🎤۲۰ مرداد تهران سالن میلاد نمایشگاه.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید