آخرین خبر/ یوگنی گرینکو، نوازنده مطرح روسی که هفته گذشته در تهران بر روی صحنه رفت، با انتشار این ویدئو در اینستاگرامش نوشت:
تهران ممنونم
برای روزهایی که در کنار هم سپری کردیم. متاسفانه زمان نداشتیم تا بعد از کنسرت عکس بگیریم اما امیدوارم به زودی دوباره به ایران برگردیم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید