آخرین خبر/ قسمتی از متن »

بی خودی یه عمر واسه داشتن تو جنگیدم
♫♪♭ کاشکی زودتر معنی سکوتو میفهمیدم ♫♪♭
واسه تو هرکاری کردم اما نشناختمت
♫♪♭ باید اقرار کنم به خودت باختمت ♫♪♭
امروز که میگی عشقت بازی بود
♫♪♭ هرچی که بوده صحنه سازی بود ♫♪♭

بی خودی چشم به چشم تو دوختم
♫♪♭ توی این خونه مهره ی سوختم ♫♪♭
فکر نکردی به من و احساسم
♫♪♭ تو میدونستی من چه حساسم ♫♪♭
بدون حرکت بازیرو بردی
♫♪♭ نمیدونی چی سرم اوردی ♫♪♭

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید