آخرین خبر/ اجرا در تالار موسیقی کاخ عالی قاپوی اصفهان،22 اسفند ماه 1397 ،اجرای رنگ بیات ترک از استاد علی اکبر خان شهنازی،سرپرست گروه و نوازنده سه تار:حمیدرضا فرهنگ،تنظیم قطعه و نوازنده نی:حسین مرتهب،کمانچه:سعید شفیعی،تار:پیمان زرگرباشی،تنبک:مهرداد مهدوی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید