آخرین خبر/ منوچهر پرخیده که با تمسخر ربنای شجریان در شبکه های مجازی به شهرت رسید، اکنون خود را برای برگزاری کنسرت در شهر ساری آماده می کند!

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید