آخرین خبر/ بخشی از فیلم زیبای #دلشدگان

اثر ماندگار استاد #علی_حاتمی
بازیگران: بانو #لیلاحاتمی ، جناب #امین_تارخ

آواز آسمانی استاد #محمدرضاشجریان
در مایه ی مخالف #سه_گاه

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید