آخرین خبر/ ویدئویی از یک اتفاق غیرمنتظره در کنسرت روزبه بمانی را ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید