آخرین خبر/ صحبت های رضا مهدوی، کارشناس موسیقی را در این باره ببینید.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید