آخرین خبر/ سرزمین مردم بلوچ موسوم به بلوچستان، قبلا مکران و در قدیم تر گدروزیا نامیده شده است.به طور جغرافیایی بلوچستان شامل بلوچستان شرقی و بلوچستان غربی است اما در دوره قاجار به علت نفوذ استعماری انگلیس سرزمین بلوچستان عملاً تجزیه و در سال ۱۹۴۷ با تشکیل کشور پاکستان، بخش بلوچستان شرقی به عنوان بخشی از پاکستان به نام ایالت بلوچستان اطلاق گردید، اما بلوچستان غربی همچون گذشته در مرزبندی ایران باقی ماند.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید