آخرین خبر/ قطعه ای که پیش تر قرار بود به صورت رسمی توسط آوانما منتشر شود اما با کارشکنی عده ای نسخه غیر رسمی این قطعه در اختیار مخاطبین قرار گرفت

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید