آخرین خبر/ قسمتی از متن :

دوست دارم ولی با ترس و پنهانی که
پنهان کردن یک عشق یعنی اوج ویرانی ♩♬♫
دوست دارم … ولی با ترس و پنهانی ♩♬♫
دلم رنج عجیبی میبرد از دوریت اما ♩♬♫
نجابت میکند مانند بانوهای ایرانی ♩♬♫
دوست دارم غم این جمله را دیدی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید