k ١.٤
٠

آخرین خبر/ کاوه آفاق: استفاده از یک خواننده در یک تئاتر می تواند حتی به عنوان یک جاذبه توریستی هم عمل کند.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید