k ٧.٩
٧

آخرین خبر/ اجرای کیهان کلهر و اردال ارزنجان در مراسم وومکس ۲۰۱۹ را در هفدانگ ببینید. کیهان کلهر امسال از سوی وومکس به عنوان هنرمند برگزیدهٔ سال انتخاب شد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید