k ٧.٢
٤

آخرین خبر/ قسمتی از قطعه سیمرغ اثر حمید متبسم بر روی اشعاری از شاهنامه فردوسی ، با صدای همایون شجریان و رهبری هومن خلعتبری ، تکنواز سنتور ارکستر سیمرغ: پویا سرایی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید