آخرین خبر/ محمد معتمدی: پدرم روحانی بود اما مشکل من برای خانوادگی بیشتر شهر و محیطی بود که در آن بزرگ شدم


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید