مهر/ آخرین وضعیت استاد شجریان از زبان عضو هیات مدیره بیمارستان جم.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید