آخرین خبر/ آهنگ "بردی از یادم" با خوانندگی علیرضا افتخاری را باهم بشنویم.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید