آخرین خبر/ اجرای یک موسیقی جالب با چندین فلاپی رام را در این ویدئو ببنید. لازم به توضیح هست که حرکت فزیکی موتور داخلی این فلاپی دیسک ها در کنار چند تجهیز کامپیوتری دیگر مثل بخش متحرک و فیزیکی هارد دیسک، اسکنر و دیسک خوان که توسط یک سیستم واحد کنترل میشود باعث تولید صداهایی شده که در نهایت به یک موزیک جالب ختم می‌شود.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید