آخرین خبر/ متن آهنگ ساقی 1 با صدای علیرضا افتخاری
ساقیا چه غمگین چه تنها نشسته ام
ساغری ز چشمت به من ده که خسته ام
مشکنی دلم را که در خود شکسته ام
ساغری از آن می که حال آورد به من ده وان چه با کرامت کمال آورد
به من ده آن چه آهوان را به شیری کشد بیاور وان چه در زبونی زوال آورد به
من ده همان به که به یک سو نهی پیمانه را به من از نگه خود دهی میخانه
را همان به که به جز عشق و دیوانگی کنی از همه چیزی تهی
دیوانه را چشمت ساقی بهار مستی من با تو باقی قرار هستی من آری
نستان که نقش خود پرستی تنها افتد
ز می پرستی من خوشا تو که با من خسته
هم زبانی کنی خوشا تو که با دل من شکسته خوانی کنی
کیم من که دست و پا پیش چشم تو گم کنم
که ای تو که با من گم شده شبانی کنی

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید