آخرین خبر/ آهنگ کردی «گل نیشان» از گروه کامکارها را به خوانندگی بیژن کامکار گوش کنید.