ایران آرت/ قشنگ کامکار، نوازنده و همسر سابق استاد محمدرضا لطفی در سالروز درگذشت لطفی بر سر مزار این هنرمند حاضر شد و به این آهنگساز برجسته و استاد تار و سه تار ادای احترام کرد. محمدرضا لطفی دوران سربازیِ خود را با سپاهِ دانش به سنندج رفته بود و در همین زمان با خانواده کامکار آشنا شد. به‌ واسطه همین آشنایی وی با قشنگ کامکار ازدواج کرد که امید لطفی حاصلِ این ازدواج است. البته لطفی و قشنگ کامکار در نهایت از یکدیگر جدا شدند.