آخرین خبر/ آهنگ «10:10» را با صدای رستاک حلاج بشنوید.