آخرین خبر/ موزیک ویدئوی «شلیک» از روزبه بمانی را باهم ببینیم.