آخرین خبر/ موزیک ویدئوی «شهر حسود» از علی زند وکیلی را باهم ببینیم.