آخرین خبر/ اجرای آهنگ «رو در و دیوار این شهر» از محمد زارع در برنامه دورهمی را باهم ببینیم.