ایران آرت/ به گفته عضو شورای شهر علامرودشت، نام‌گذاری یکی از خیابان‌های این شهر به نام محمدضا شجریان یکی از درخواست‌های مکرر اهالی فرهنگ و هنر جنوب استان فارس بوده است.
نایب رییس شورای شهر علامرودشت در جنوب استان فارس گفت: خیابانی در شرق شهر علامرودشت بنام استاد محمدرضا شجریان خسرو آواز و اعتبار موسیقی ایران نامگذاری شده است.

بهرام حسن زاده در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفت: با تصمیم اخیر شورای شهر بلواری تازه تاسیس در علامرودشت شهرستان لامرد بنام استاد محمدرضا شجریان با عرض ۳۰ متر و به طول ۳۵۰ متر نام‌گذاری شده است.

وی ادامه داد: این بلوار در شرق شهر علامرودشت و شرق خیابان اتحاد این شهر واقع شده است.

او اضافه کرد: نام گذاری یکی از خیابان های شهر بنام این استاد بلند آوازه صدا یکی از درخواست های مکرر اهالی فرهنگ و هنر جنوب استان فارس بود.

حسن زاده با بیان اینکه در روند نام گذاری معابر این شهر توجه به حوزه ایثار و شهادت و اهالی فرهنگ از اولویت‌ها بوده،گفت: استاد محمدرضا شجریان چهره‌ای اسطوره ای برای تاریخ موسیقی ایران محسوب می شود که بی همتا است و قریب به اتفاق مردم ایران سروده ربنای این استاد را سالیان درازی در کنار سفره‌های افطار ماه مبارک رمضان شنیده و آن را در خاطر دارند.

وی اضافه کرد: استاد شجریان نه تنها در ایران بلکه در جهان و خصوصا کشورهای منطقه و همسایه از محبوبیتی خاص و چندوجهی برخوردار است.

وی با اشاره به انتقادات برخی گروه‌های سیاسی خاص از این نامگذاری گفت: منتقدین باید بیشتر بیاندیشند و ببینند که راز و دلیل مانایی و محبوبیت استاد شجریان چیست که در دل میلیون ها نفر جا دارد و چهره ای است که فرهنگ غنی ایرانی را به رخ جهانیان کشیده و در مجموع اغلب مردم و اهالی علامرودشت از این تصمیم رضایت کامل دارند.نایب رییس شورا: نام‌گذاری خیابان استاد شجریان یک نفر مخالف هم نداشت

نایب رییس شورای شهر علامرودشت در ادامه تاکید کرد: این تصمیم با تصویب شورای شهر و موافقت کمیته انطباق شهرستان لامرد به ریاست فرماندار و بدون حتی یک رای مخالف مورد موافقت قرار گرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استاد شجریان خسرو آواز ایران و اعتبار موسیقی ایرانی در جهان است و در دل میلیون ها انسان فارغ از گرایش های سیاسی جا خوش کرده است و این محبوبیت تنها مختص صدای وی هم نیست.

بخش علامرودشت از توابع شهرستان لامرد در جنوب استان فارس و در فاصله ۴۱۱ کیلومتری از شیراز قرار دارد.