آخرین خبر/ آهنگ جدید علیرضا دانشیان به نام «خوش خنده» منتشر شد.