آخرین خبر/ آهنگ قدیمی «باغ خاکستر» با صدای نیما مسیحا و شعر ایرج جنتی عطایی.