آخرین خبر/ نماهنگ «عاشق توام» را با خوانندگی حجت اشرف زاده ببینید.