آخرین خبر/ به مناسبت تولد حمید حامی آهنگ «گل مینا» را بشنوید.